تکنیک میکس مدیا

میکس مدیا در واقع سبکی از نقاشی مدرن هست. تنوع در متریال و تکنیک های متفاوت در این سبک نمونه کار خودنمائی می نماید. تکنیک های به کار رفته در طرح زیر بسیار گسترده اند که جلوه خاصی به این کار بخشیده اند. در انجام تکنیک میکس مدیا هیچ گونه محدودیتی در استفاده از متریال […]